TÜP BEBEKTE BAŞARI ORANI VE BAŞARISIZLIĞIN NEDENLERİ

TÜP BEBEKTE BAŞARI ORANI
TÜP BEBEKTE BAŞARI ORANI VE BAŞARISIZLIĞIN NEDENLERİ

Tüp bebekte başarı nedir?
Tüp bebekte başarı iki şekilde ifade edilebilir aslında. Birincisi gebelik oranı, ikincisi canlı doğum oranı. Bu ikisi aynı oranda olamamaktadır çünkü gebelik elde edilse bile bunların bir kısmı düşük, anne karnında ölme vb. durumlar yüzünden canlı doğumla sonuçlanmamaktadır. Tüp bebek yöntemi ile başarılı bir şekilde gebelik elde edilse bile bu gebeliklerin yaklaşık %15-20’si düşük ile sonuçlanmaktadır. (Normal yolla oluşan gebeliklerde de düşük oranı benzerdir.) Tüp bebek merkezleri genellikle başarı oranlarını ifade ederken gebelik oranını söylerler.

Tüp bebekte başarı oranı yüzde kaçtır?
Başarı oranı hastaların yaşı, tüp bebek yapılmasını gerektiren neden, yumurtalık kapasitesi gibi birçok faktöre göre değişir yani her hastada başarı oranı aynı değildir. Aşağıda kadını yaşına göre belirtilen başarı oranları ortalama değerlerdir, her merkezde farklıdır.
(Aşağıdaki oranlar: Society for Reproductive Medicine (SART) , 2009)
– 35 yaş altında: Gebelik oranı %47 — Canlı doğum oranı: %41
– 35-37 yaş arasında: Gebelik oranı %39 — Canlı doğum oranı: %31
– 38-40 yaş arasında: Gebelik oranı %30 — Canlı doğum oranı: %22
– 41-42 yaş arasında: Gebelik oranı %20 — Canlı doğum oranı: %12
– 42 yaşından sonra gebelik şansı çok azalmaktadır, özellikle 45 yaştan sonra çok nadirdir.

Tüp bebekte başarıyı arttıran ve azaltan faktörler, başarısızlık nedenleri:
– Başarını etkileyen en önemli faktör kadının yaşıdır. Yaş arttıkça başarı şansı düşer.
– Kadının yumurtalık kapasitesi (over rezervi) başarıda çok önemlidir.
– Stres başarı şansını düşürür.
– Sigara: Hem gebelik şansı azalır, hem de düşük olma riski artar.
– Aşırı kilo (obezite) başarıyı azaltır.
– Tüplerde sıvı birikmiş olması (Hidrosalpeks) başarıyı düşürür.
– Daha önce başarılı gebelik veya doğum olması başarı şansını arttıran bir faktördür.
– Sperm kalitesinin kötü olması başarı şansını düşürür.